L-Softs dotterbolag kliver ur Chapter 11 konkursskydd

Amerikanska konkursdomstolen godkände rekonstruktionsplanenStockholm, 2 juni, 2009 – Efter två år kan L-Softs amerikanska dotterbolag äntligen träda ur Chapter 11, ett konkursskydd som motsvarar svensk företagsrekonstruktion. Konkursdomstolen i delstaten Maryland har godkänt L-Softs rekonstruktionsplan, vilket innebär att ledningen återfår full kontroll över bolaget den 17 juni 2009. L-Soft sökte konkursskydd för sitt dotterbolag 2007 på grund av en långdragen upphovsrättslig tvist angående ett licensavtal från 1995.

L-Soft, ett av världens ledande företag inom program för hantering av e-postlistor, har sitt huvudkontor i Sverige. IT-företaget och dess grundare Eric Thomas är kända för LISTSERV, det klassiska programmet för hantering av e-postlistor som har banat väg för e-postlistkommunikation sedan 1986.

– Efter sammanlagt 40 miljoner kronor i advokatarvode hade vi inte längre råd att betala våra advokater, säger Eric Thomas. Sedan kom domen på ytterligare 40 miljoner kronor, som grundade sig på en kalkyl om vilka intäkter käranden eventuellt hade kunnat tillgodoräkna sig under hypotetiska antaganden. Enda utvägen var att ansöka om konkursskydd för att rädda jobben och verksamheten. Företaget är ju lönsamt om man bortser från de skyhöga advokatarvodena.

L-Soft betalar sammanlagt 2,8 miljoner kronor till fordringsägarna. Alla anställda har kunnat behålla jobbet under Chapter 11 perioden.

– Chapter 11 är nog det enda kapitlet i amerikansk lagstiftning som jag tycker vi borde titta på inom EU, säger Eric Thomas. Det är ett fantastiskt verktyg för att rädda jobb. Samtidigt måste man inse vilken självcensur som råder i företagsledningen under ett Chapter 11 förfarande. Alla viktiga beslut måste godkännas av konkursdomstolen och det är vanligt att fientliga fordringsägare opponerar varje beslut och begär gång efter gång att ledningen avsätts av domstolen. Man orkar helt enkelt inte genomföra kontroversiella ändringar. Det är viktigt att komma ur Chapter 11 så snart som möjligt för att inte tappa konkurrensfördelar.

Mer information om L-Softs företagsrekonstruktion finns på:
http://www.lsoft.com/news/onward.asp

Mer om L-Soft

E-postlistteknologiföretaget L-Soft grundades 1994 och specialiserar sig på program och tjänster för nyhetsbrev, diskussionslistor samt e-postmarknadsföring med samtycke. L-Softs flaggskeppsprodukt, e-postlisthanteraren LISTSERV®, utvecklad av Eric Thomas, har använts sedan 1986. Idag finns LISTSERV e-postlistor och miljontals prenumeranter världen över. År 2009 markerar 15-årsjubileet för L-Soft som har kontor i både Europa och USA. Huvudkontoret ligger i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:

L-Soft Sweden AB
Outi Tuomaala
+46-8-50709911
https://www.lsoft.com/contact/econtact.asp?id=pressinfo


LISTSERV is a registered trademark licensed to L-Soft international, Inc.

See Guidelines for Proper Usage of the LISTSERV Trademark for more details.

All other trademarks, both marked and unmarked, are the property of their respective owners.


Menu