L-Soft håller måttet inom jämställdhet

Veckans Affärer rankar IT-bolaget L-Soft på listan "De tio bästa bolagen med färre än 200 anställda"Stockholm, 23 november, 2009 – L-Soft är ett av de tio bästa bolagen på jämställdhet enligt en färsk undersökning av Veckans Affärer. Över hundra företag deltog i den omfattande kartläggningen på 50-tal olika parametrar om jämställdhet. Faktorer som könsfördelning av chefer, anställningsform, föräldravänlig mötespolicy och jämställdhetsmål vägdes in. Av 112 företag kvalificerade sig 40 storbolag och 10 småbolag med färre än 200 anställda till listan av Sveriges bästa arbetsplatser. L-Soft, som utvecklar och säljer e-postlisthanteringsprogrammet LISTSERV®, är ett av de småbolagen.

– Denna utmärkelse bekräftar vad jag har alltid vetat: Man behöver inte ha ett tiopunktsprogram för att locka och behålla kvinnor inom ett IT-företag. Det räcker med en enkel policy: Anställ alltid den bästa kandidaten. Vi har gjort detta sedan 1994 och 50% av personerna i ledande roller har varit kvinnor genom företagets historia. Kandidater av båda könen kan se att detta är en arbetsplats där alla ges möjlighet att utvecklas, säger Eric Thomas, VD och grundare av L-Soft.

L-Soft är ett ungt IT-bolag som från början har haft mångfald som en viktig värdegrund. Jämställdhet har kommit fram naturligt eftersom det ses som en styrka. Mångfalden ger flexibilitet, kreativitet och möjlighet att lösa problem på många olika sätt. Det ger klara konkurrensfördelar på den internationella marknaden.

Listan av de 10 småbolag som är bra på jämställdhet enligt Veckans Affärers analys är följande: Erik Penser, Investor, Kungsleden, L-Soft, Netlight Consulting, Netsurvey Bolinder, Nycomed, TFS Trial Form Support International AB, Trivector, Ving Sverige AB.

Mer information om Veckans Affärers undersökning finns på:
http://www.va.se/tema/kvinna/100basta/

Mer om L-Soft

E-postlistteknologiföretaget L-Soft grundades 1994 och specialiserar sig för program och tjänster för nyhetsbrev, diskussionslistor samt e-postmarknadsföring med samtycke. L-Softs flaggskeppsprodukt, e-postlisthanteraren LISTSERV®, utvecklad av Eric Thomas, har använts sedan 1986. Idag finns LISTSERV e-postlistor och miljontals prenumeranter världen över. År 2009 markerar 15-årsjubileet för L-Soft som har kontor i både Europa och USA. Huvudkontoret ligger i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:

L-Soft Sweden AB
Outi Tuomaala
+46-8-50709911
https://www.lsoft.com/contact/econtact.asp?id=pressinfo


LISTSERV is a registered trademark licensed to L-Soft international, Inc.

See Guidelines for Proper Usage of the LISTSERV Trademark for more details.

All other trademarks, both marked and unmarked, are the property of their respective owners.


Menu