L-Soft introducerar A/B-Split-tester för effektivare e-postutskick

Ny version av LISTSERV Maestro hjälper marknadsförare att förfina e-postkonstenStockholm, 7 augusti 2007 – LISTSERV® Maestro 3.1, ny programversion för e-postmarknadsföring från L-Soft, ger marknadsförare nya möjligheter för effektiv kundkommunikation via e-post. Rätt genomfört leder e-postmarknadsföring med samtycke till större kundnytta, bättre service och ökad försäljning av varor och tjänster, en vinnande situation både för kunden och företaget.

– Genom tester, som A/B-Split, får marknadsföraren snabbt insikt om vad som fungerar bäst för varje kundgrupp. LISTSERV Maestro agerar som ett stödverktyg för att lyckas bättre med e-postmarknadsföring genom testbara och mätbara e-postutskick, säger Outi Tuomaala, marknadschef på L-Soft.

A/B-Split-tester delar automatiskt mottagargruppen i två eller flera jämförbara utskicksgrupper. Till exempel, ett A/B-Split-test med två olika ämnesrader hjälper till att analysera vilken ämnesrad som leder till mest intresse hos mottagarna. Tack vare responsmätning och resultatvisualisering kan marknadsförare vässa sina e-postkunskaper.

En viktig målsättning för e-postkonsten är intressanta och relevanta meddelanden med både design och text som stärker företagets varumärkesprofilering och webbidentitet. Nya anpassningsbara HTML-mallar underlättar marknadsförarens arbete. Programmet LISTSERV Maestro skapar även den alternativa textversionen automatiskt.

– Varje liten e-postdetalj, text eller HTML, skapar en bild av företaget. Ofta glöms den alternativa text-delen bort. En annan ny funktion är att det obligatoriska testutskicket kan genomföras för HTML- och den alternativa text-delen samtidigt. Då kan marknadsförare testa till exempel hur HTML-utskicket ser ut i Outlook 2007 som spärrar bilderna automatiskt, tillägger Outi Tuomaala.

Om e-postkampanjen är intressant, skickar kunderna ofta den vidare till sina vänner. Det kan resultera i så kallad viral marketing, eller mun-till-mun- marknadsföring på Internet. "Tipsa-en-vän"-funktionalitet med responsmätning är en till nyhet i LISTSERV Maestro. Det ger en bild på hur bra företaget lyckas med att föra ut sitt budskap utöver sin kundgrupp.

LISTSERV Maestro, ett komplett program för dynamisk e-postmarknadsföring med samtycke, bygger på den världsberömda e-postlisthanteraren LISTSERV®. För mer information om nyheter i LISTSERV Maestro 3.1 – A/B-Split-tester, HTML-mallskapare, resultatvisualisering och Tipsa-en-vän-funktionalitet – vänligen besök:
http://www.lsoft.com/products/maestro_31.asp

LISTSERV Maestro är tillgänglig både som en programlicens och som en outsourcingstjänst via webblogin. LISTSERV Maestro finns som licens för Windows, Unix och Mac OS X och kan användas med existerande kunddatabaser (Oracle, DB2, MS SQL, MySQL eller någon annan ODBC-databas). För mer produktinformation, besök:
http://www.lsoft.com/products/maestro.asp

Mer om L-Soft

L-Soft specialiserar sig på mjukvara och outsourcingtjänster för hantering av e-postlistor och e-postmarknadsföring. L-Softs flaggskeppsprodukt LISTSERV® används sedan 1986 för nyhetsbrev, diskussionsgrupper samt individanpassade e-postutskick. Med LISTSERV Maestro, L-Softs mjukvara för e-postkampanjer och responsmätning, kan kampanjer enkelt mätas, analyseras och förbättras. L-Softs produkter kännetecknas av marknadens bästa prestanda, pålitlighet och skalbarhet. Med mer än 110 miljoner prenumeranter världen över hittar vi kunder såsom Försäkringskassan, Kreab, Ledarna, LO, Moderaterna, TV4 och Uppsala universitet. L-Soft har kontor både i Europa och USA. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:

L-Soft Sweden AB
Outi Tuomaala
+46-8-50709911
https://www.lsoft.com/contact/econtact.asp?id=pressinfo


LISTSERV is a registered trademark licensed to L-Soft international, Inc.

See Guidelines for Proper Usage of the LISTSERV Trademark for more details.

All other trademarks, both marked and unmarked, are the property of their respective owners.


Menu