LISTSERV Maestro mahdollistaa täsmämarkkinoinnin tietokantoja hyödyntäenTukholma, 3.9 2003 – L-Soft lanseeraa tänään uuden version LISTSERV Maestrosta, joka on sähköpostiviestinnän hallintaan ja seurantaan tarkoitettu ohjelma. Tämä uusi versio, LISTSERV Maestro 1.2, mahdollistaa tietokantapohjaisten viestintä- ja markkinointikampanjoiden toteuttamisen ja seurannan.

Sähköpostin merkitys asiakasviestinnässä sekä täsmämarkkinoinnissa on kasvamassa. Asiakassuhteita hoidetaan sähköisten uutiskirjeiden, tiedotteiden ja suorien avulla. Esimerkiksi göteborgilainen Svenska Mässan lähettää messukutsuja ja asiakastiedotteita LISTSERV Maestron avulla.

"Olemme panostaneet kohdennettuun viestintään ja onnistuneet LISTSERV Maestron avulla luomaan lisäarvoa messuvierailijoille ja näytteilleasettajille. Postituksien tulokset näemme ennakkorekisteröintien kasvussa sekä suunnittelutyön tehostumisessa", selittää Katarina Lundén, joka on vastuussa Svenska Mässanin suoramarkkinoinnista.

Sähköpostiviestintä on todettu nopeaksi ja kustannustehokkaaksi mediaksi. "Nyt on aika aloittaa perehtyminen myös täsmäviestinnän mahdollisuuksiin. LISTSERV Maestro avaa uudet mahdollisuudet, sillä yritykset voivat yhdistää ohjelman omiin asiakastietokantoihinsa ja hyödyntää kohdentamista entistä tehokkaammin", toteaa Outi Tuomaala, L-Softin markkinointijohtaja.

LISTSERV Maestro 1.2:n tärkeimpiin uusiin toimintoihin kuuluvat kohderyhmien määrittäminen, tietokantahallitsijan toiminto, just-in-time vastaanottajalistan päivitys sekä HTML-kyselykaavakkeiden palautuksien mittaaminen.

Vastaanottajakohderyhmät
Tämä uusi toiminto helpottaa kohderyhmän valintaa tietokannoista. Tietokannanhoitaja (DBA) määrittää ensin vastaanottajakohderyhmät. Käyttäjille, jotka toteuttavat kampanjoita ohjelman avulla, nämä kohderyhmät ovat sitten helposti valittavissa. Kampanjan toteuttaja voi valita kohderyhmän etukäteen määritettyjen valintakriteereiden perusteella valintalaatikoita ja -listoja käyttäen. Toiminnon etu on, että esim. markkinoinnin ammattilainen voi toteuttaa viestintäkampanjoita ilman erityisiä tietoja tietokantojen hoidosta ja keskittyä kampanjan sisältöön ja kohdentamiseen.

Tietokannanhoitaja
Jotta kohderyhmät voidaan määrittää LISTSERV Maestrossa, täytyy ensin määrittää tietokannanhoitaja. Hän on henkilö, jolla on tietokantaosaaminen ja laaja tieto käytettävissä olevien tietokantojen rakenteesta ja lähteestä.

Vastaanottajatietojen just-in-time-päivitys
Kampanjan laatijalla on mahdollisuus valmistella kampanja ja sen vastaanottajat etukäteen. Ennen uutta versiota vastaanottajatiedot vastasivat kampanjan luomishetkellä olevia tietoja. Uudessa versiossa on nyt mahdollisuus päivittää vastaanottajatiedot vielä lähetyshetkellä.

HTML-kaavake jäljitys
LISTSERV Maestro 1.2 mahdollistaa yksinkertaisten HTML-kaavakkeiden sisällyttämisen viestiin. LISTSERV Maestro mittaa kaavakkeiden palautuslähetykset samalla tavalla kuin viestin sisältämien linkkien avaamistiheyden.

Muita uusia toimintoja:

  • Tukee Netscape- ja Mozilla-selaimia
  • Laajempi bounce-raportointi
  • Pudotusvalikko LISTSERV-postituslistojen valintaa varten
  • Tukee AOL Rich Text (x-aol)-formaattia
  • Systeemitietokannan vaihto helpompaa
  • Mahdollisuus määrittää käyttöoikeudet: useampien käyttäjien samanaikainen käyttäjätilin käyttö voidaan estää.

LISTSERV Maestro 1.2 on saatavilla Windows XP/2000/NT- ja Linux- käyttöjärjestelmille ja ohjelma voidaan yhdistää seuraaviin tietokantoihin: Oracle, DB2, SQL Server ja MySQL. LISTSERV Maestroon on myös yhdistetty F-Secure Anti-Virus-ohjelma, joka tarkistaa jokaisen viestin ennen kuin se lähetetään eteenpäin kohderyhmälle.

L-Soft

L-Soft on sähköpostilistaratkaisuiden ja -palveluiden kehittämiseen erikoistunut yritys. Vuodesta 1994 L-Soft on ollut alansa edelläkävijä. L-Softin teknologia on räätälöity kaupalliseen käyttöön ja se tarjoaa joustavia, luotettavia ja skaalautuvia ratkaisuja yrityksille ja yhteisöille. Päätuotetta LISTSERV®:iä käytetään uutiskirjeissä, keskustelulistoissa sekä yksilöidyissä sähköpostilähetyksissä. Asiakkaina ovat monet tunnetut yritykset ja organisaatiot, mm. AOL, FUNET, Suomen Arvopaperi Mediat, Swisscom, Tampereen yliopisto, Telefónica Sistemas, Viestintävirasto ja Wall Street Journal. Kaiken kaikkiaan L-Softin ratkaisuja käyttää maailmanlaajuisesti noin 3000 asiakasta.


LISTSERV is a registered trademark licensed to L-Soft international, Inc.

See Guidelines for Proper Usage of the LISTSERV Trademark for more details.

All other trademarks, both marked and unmarked, are the property of their respective owners.


Menu