L-Soft förvärvar svensk e-postteknologiStockholm, 11 Juli, 2001 – L-Soft Sweden AB förvärvar huvuddelen av det svenska marknadskommunikationsföretaget Maila Nordic ABs utvecklingsenhet. Förvärvet omfattar personalen och rättigheterna till Maila Tracker, en programvara för responsmätning av e-postkampanjer. Därmed förstärker L-Soft ytterligare sin position inom e-postmarknadsföring.

E-postlistor används främst för nyhetsbrev och diskussionslistor, men användandet inom e-postmarknadsföring ökar ständigt. L-Soft, som är välkänt för sin LISTSERV® programvara för hantering av e-postlistor, kompletterar sitt teknologiutbud genom förvärvet av Mailas utvecklingsenhet och teknologi för responsmätning av e-postkampanjer. I köpet ingår även Mailas kontor i Erlangen, Tyskland.

– Förvärvet kommer att göra det möjligt för våra kunder att mäta framgången med sina e-postkampanjer och därmed få ökad kunskap om mottagarens intressen och respons. Systemet kan mäta bl.a. antalet öppnade brev, antalet mottagare som klickar på bifogade länkar samt antalet mottagare som verkligen agerar till följd av kampanjen, t.ex. köper en vara eller registrerar sig för en tjänst. Funktionen är mycket efterfrågad bland marknadsförare, kommenterar L-Softs VD Eric Thomas.

Maila Tracker kommer att utvecklas vidare som ett nytt, helt integrerat tillägg till L-Softs befintliga produkter. Funktionen kommer att erbjudas under hösten som en outsourcingtjänst, medan den första versionen av programvaran kommer att släppas runt slutet av året.

– E-post är fortfarande ett av de mest underskattade marknadsföringsinstrumenten, anser Magnus Billgren, VD för Maila Nordic. Det krävs dock att teknik och metodik samspelar för att uppnå goda resultat. Maila har investerat i båda områdena, men vi väljer nu att fokusera på metodiken. Vi har arbetat med L-Soft sedan starten och är nöjda med att vi har funnit en stabil och ledande aktör som köpare till vårt utvecklingskontor. Vi kommer att erbjuda totallösningar inom e-postmarknadsföring genom ett vidare samarbete med L-Soft.

Att förvärva svenskt var dock inte givet för L-Soft, trots sitt svenska huvudkontor. Företagets största kontor ligger nämligen i USA, där de flesta pionjärföretag inom e-postmarknadsföring finns.

– Det logiska valet hade varit att förvärva ett amerikanskt bolag, men vi ansåg att chanserna för en lyckad övergång var mycket bättre med ett svenskt företag, förklarar Eric Thomas. När vi analyserade möjliga förvärvsobjekt i USA konstaterade vi att de löpande kostnaderna var alldeles för höga samt att nyckelpersonalen hade begränsad lojalitet, nu när optionerna hade tappat hela sitt värde.

Mer om L-Soft

L-Soft specialiserar sig på mjukvara och outsourcingtjänster för hantering av e-postlistor och har sedan 1994 varit banbrytande inom området. Programvaran LISTSERV®, som firar sitt 15 årsjubileum i år, används för nyhetsbrev, diskussionsgrupper samt individanpassade e-postutskick och är anpassad för professionellt bruk med bästa prestanda, pålitlighet och skalbarhet. Med mer än 100 miljoner prenumerationer är L-Soft en affärspartner till bl.a. British Airways, CNN, Compaq, Ericsson, Posten, Svenska Spel, och 34 av Fortune-100 företagen.

För mer information, vänligen kontakta:

L-Soft Sweden AB
Outi Tuomaala
+46-8-50709911
https://www.lsoft.com/contact/econtact.asp?id=pressinfo


LISTSERV is a registered trademark licensed to L-Soft international, Inc.

See Guidelines for Proper Usage of the LISTSERV Trademark for more details.

All other trademarks, both marked and unmarked, are the property of their respective owners.


Menu