L-Soft - Home of the LISTSERV mailing list manager

Att lägga till en beskrivning i HTML-formatAtt lägga till en beskrivning av din lista i HTML-format är lätt, och det kan betyda mycket för att förbättra utseendet på din lista i databasen. Allt du behöver göra är att uppdatera listhuvudet på din lista och lägga till den text du önskar. Här är ett exempel:


*
* The coffee lovers' list
*
* Review= Public  Subscription= Open     Send= Public
* Notify= Yes    Reply-to= List,Respect
* Notebook= Yes,L,Monthly,Public
*
* Owner= claudia@espresso.xyz.it (Claudia Serafino)
*
* <HTML>
* COFFEE-LOVERS is an open list for, well, coffee lovers! Our
* motto is: <cite>"Instant – just say no!"</cite>
* That's pretty much our whole charter, although there are a
* few other <a href="http://www.coffee-it.org/charter.html">
* rules</a> that you may want to read before joining. For
* instance, we don't allow flame wars about decaf: if you like it,
* well, it's your body after all.
*
* <p>The list is maintained by
* <a href="http://www.coffee-it.org/claudia.html">Claudia
* Serafino</a> (that's me!) and you will find all sorts of
* useful info about coffee on my home page.
* </HTML>
*

Med andra ord sätter du bara in din HTML-text i listhuvudet och omger den med taggarna <HTML> och </HTML> (dessa taggar talar om för CataList var HTML-texten börjar och slutar och skickas inte till webläsaren). Det finns tre enkla regler som du måste följa när du matar in HTML-data:

 1. <HTML> och </HTML> taggarna skall stå på en egen rad såsom framgår av exemplet ovan. Ingenting annat får stå på denna rad. Det är mycket viktigt att man inte blandar nyckelordsdefinitioner med HTML-data.

 2. Den HTML-data du matar in bäddas in i det dokument som de som söker din lista får fram i sin webläsare. Din information visas mellan två vågräta linjer på den redan existerande sidan, och du bör därför inte lägga till taggar som påverkar hela dokumentet, såsom t.ex. <TITLE>.

 3. Även om denna procedur är kompatibel med alla versioner av LISTSERV, finns det vissa begränsningar vad gäller placering av likhetstecken i HTML-text hos versioner som inte stödjer <HTML> och </HTML> taggar. I praktiken kan du bortse från detta om du inte får ett felmeddelande när du uppdaterar listhuvudet.

När du utformar listbeskrivningen i HTML, bör du tänka på att texten inte alltid kommer att läsas med hjälp av en webläsare. Du bör formattera texten tydligt och använda så få HTML-taggar som möjligt – många användare har ju fortfarande inte tillgång till WWW. Du kan t.ex. med fördel sätta in tom rad mellan stycken för tydlighetens skull.

Fördröjning av uppdateringar

Bortsett från nätverksfel tar det högst 24 timmar innan en uppdatering av listhuvudet reflekteras i den distribuerade LISTS-databasen. Databasuppdateringar är i allmänhet schemalagda att göras nattetid. När LISTS-databasen väl blivit uppdaterad, dröjer det högst ett dygn innan den "frusna kopia" av databasen som CataList använder blir uppdaterad. I de flesta fall uppdateras både LISTS-databasen och kopian över natten. Observera dock att om LISTSERV-installationen för dina listor ligger flera tidszoner väster om webserverns värddator, och om denna server bara uppdateras en gång per dygn, kan det dröja upp till två dagar innan din uppdatering syns.

Lägga till en pekare till en annan lista

Ibland kan det vara praktiskt att länka ihop ett antal relaterade listor så att användaren snabbt kan undersöka alla dessa listor utan att behöva gå tillbaka till sökskärmen och skriva in namnen. Detta kan du göra med hjälp av följande HTML-sekvens:

<!--#listref listname@hostname-->

Denna sekvens översätts internt till en <a> tagg med en URL som hämtar upp information om den lista som du angett. Sedan får du lov att lägga till en lämplig rubrik samt en avslutande </a> tagg. Till exempel:

Glöm inte att ta en titt på
<!--#listref COFFEE-L@COFFEE-IT.ORG-->
the coffee list!</a>

Begränsningar i användning av likhetstecken

Trots att alla LISTSERV-versioner tillåter användning av <HTML> och </HTML> taggar, kan det uppstå problem med servrar som inte stödjer dessa taggar. I sådana fall kommer HTML-datan att behandlas som vanlig listhuvudstext, och servern försöker avgöra huruvida den innehåller ett nyckelord eller deskriptiv text. Algoritmen varierar mellan olika versioner, men i allmänhet söker parsern efter ett enstaka ord följt av ett likhetstecken. I HTML-text är det möjligt (även om det är ovanligt) att skapa ett sådant mönster. Här är ett exempel:

*
* Sample list with problem pattern
*
* <HTML>
* For more information on the list, just check <a
* href="http://www.xyz.edu/mypage.html">my home page.</a>
* </HTML>
*

I detta fall är det bara att skriva om HTML-datan så att likhetstecknet inte står i olämplig position. Alternativt, om det är meningen att tecknet skall visas som ett likhetstecken (och det inte är en del av ett HTML-märke), kan man använda escapesekvensen &#61; istället.


CataList email list search LISTSERV email list manager Senaste uppdatering: 20 Jul 2024 04:00 -0400 (52.737 listor, 941 installationer)
© L-Soft international, Inc. 2024

LISTSERV is a registered trademark licensed to L-Soft international, Inc.
CataList is a service mark of L-Soft international, Inc.